شما با ثبت سفارش، متعهد می شوید که:

 

1. تمامی هزینه های های طراحی سایت بر عهده دارنده سایت می باشد و تمام مبلغ مورد نظر باید قبل از شروع طراحی پرداخت شود.

 2. سامانه سایت ساز در قبال دریافت وجه متعهد می شود که:

- طراحی لوگو و هدر برای سایت شما و جایگذاری آن

- طراحی و چیدمان منو سایت به صورت کامل

- درج محتویات در منو ها و صفحات سایت با اطلاعات ارسالی شما حداکثر تا 5 صفحه

- ارائه آموزش های لازم به شما جهت به روز رسانی های آینده

 3.دارنده سایت متعهد می شود که تمامی فایل های ارسالی را در فرمت PDF ارسال کند.

 4.مسئولیت تمامی محتوای نشر شده در سایت،به عهده دارنده سایت می باشد.

 5. وجه واریز شده به هیچ وجه عودت داده نمی شود.

  6. سامانه سایت ساز مجاز به تغیر شرایط قرار داد بدونه تایید کاربر می باشد.